برو ای خواجه به هر چه داری
ياری بخر و به هيچ مفروش

/ 1 نظر / 6 بازدید
behnoosh

ترجيح می دم دوستی های قديم و دوباره زنده کنم.