....موج (۱۰)

«چون کرگدن تنها سفر کن !!» «۱»

مفاهيم بنيادی پيرامون ما مثل زندگی ، سعادت ، رشد ، انسانيت ، اخلاق و نظاير آن از آغاز پيدايش حيات مورد توجه ، مداقه و کنکاش بشر بوده اند. و هيچ يک از تحليل های ارائه شده توسط مذاهب و مکاتب مختلف ، به درستی ره به جائی نبرده است. چرا که در يک نگاه عقلانی و فلسفی ، هر فرد می تواند متناسب با روح ، آرمان، شعور و آگاهی خود ، تعريف جداگانه و منحصر به فردی از اين مفاهيم ارائه کند.

از همين روست که بسياری از بزرگان نظير بودا، مولانا ، تاگور ...همواره حرکت و رشد انسان را در تنهايی جستجو کرده اند. و اساسا" مسير سعادت هر انسان را يگانه و منحصر به فرد می دانسته اند.

از نظر مولانا به تعداد انسانها حقيقت وجود دارد و به تبع آن به همين تعداد مسير جهت نيل به سعادت و...

اين است که حرکت رو به رشد آدمی غالبا" در تلاشها و سفر های درونی و تنهايی او شکل گرفته و به بار می نشيند و هر همراهی ( هر قدر هم که در ظاهر مناسب باشد) می تواند موجب کندی ، توقف و يا انحراف درسفر او شود .

با اين تفاسير جمعيت و در جمع بودن عموما" در حافظه اثر می گذارد تا در شعور، بيشتر به طول اضافه می کند تا به عمق ، هيجان می آورد تا تمرکز و بينش ...

نزديک شش سال پيش در يک کلاس فيلمنامه نويسی ثبت نام کرده بودم .استادمان کارگردان بنام سنيما "ناصر تقوائی " بود که متاسفانه پس از سه جلسه از ادامه تدريس عذر خواست و جايش را به مهدی فخيم زاده دادند (که من هم رشد و تعالی در جوار مسافر مهتاب سابق و طاقچه نشين کنونی تلويزيون را تاب نياورده و ....).

از آن سه جلسه زياد آموختم ولی يکی از سخنان او که همواره به خاطرم مانده و اثر بخش تر بوده است را ذکر می کنم :

«من کاری ندارم که فقير هستيد يا غنی، امکاناتی داريد يا اصلا چيزی نداريد... به هر حال برای نوشتن و يا هر کار هنری ديگر حداقل بايد يک اتاق مجزا داشته باشيد که بتوانيد در آن تنها باشيد. اگر قرار باشد اتفاقی بيافتد، حتما" در تنهايی تان خواهدافتاد...»

و در آخر به يک بيت شعر بسنده می کنم (هر چند که خاستگاه اين شعر به نظر مسائل فقهی و مذهبی بوده است ولی به ناچار آن را تفسير به رای می کنيم 3.gif).

دلا خو کن به تنهايی که از تن ها بلا خيزد
سعادت آن کسی برده ست که از تن ها بپرهيزد


«۱» : از سخنان مشهور بودا به نقل از کتاب " گفتگو های تنهايی "اثر دکتر علی شريعتی

/ 2 نظر / 10 بازدید
mina

در ميان شما کسانی هستند که از بيم تنهايی به پر گويان پناه ميبرند. سکوت تنهايی خويشتن برهنهء آنها را در برابر چشمشان آشکار ميکند و از آن می گريزند.

setareh

تا کنون دوستی نيافتم که بتوانم به اندازه تنهايی با آن رفاقت کنم.