شکستن امواج

....موج (۴)

يکی از دوستان صميمی من(محمد) که فعلا" ساکن اسپانيا است و ديشب برای گذران تعطيلات به ايران آمده, بعد از احوالپرسی و چاق سلامتی, اول چيزی که برای من تعريف کرد اين بود که:

چند شب پيش يکی از شبکه های اسپانيا يک برنامهء خيلی کامل و با جزئيات دقيق از سلسه جنايتی که اخيرا" در مشهد رخ داده بود, تهيه و پخش کرده است (جنايتی که در آن شخصی با نيت مذهبی اقدام به قتل زنان روسپی می کرد که دستگير و اعدام شد).

دوستم می گفت از کليهء مراحل دستگيری, محاکمه و اعدام تصوير پخش کرده و حتا از جنازهء مقتولين و گفتگو با خانوادهء قاتل و مقتولين نيز تصوير های کاملی پخش کرده است .

ظاهرا"به زعم مسئولين فرهيختهء ما, ظرفيت و لياقت خارجی ها برای آگاهی از مسائل داخلی ايران , از مردم ايران بيشتر است.
+ aidin h ; ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ دی ،۱۳۸۱
comment نظرات ()