شکستن امواج

آسان است !

آسان است زشتی ها را برشمردن

راز های غفلت را « آشکار» دیدن

به هر ریشی درشت بستن

هر آیه‌ای را بی مایه دیدن

 

اما چه سخت است ساختن!

از ضعیفان راه امنی آموختن

                           رهرو کوی آرامش شدن

 اندکی بوی تعفن را، چشیدن

 سلامی کردن از ضرورت

 یا که نمازی بی طهارت

هرچه باشد حتا به اجبار

 که شاید زنده ای را ز آوار مرداران در ربودن... 

+ aidin h ; ۸:٠٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥
comment نظرات ()