شکستن امواج

....موج (۲)

در مورد مسئله سانسور و تقبيح آن , به اندازهء لازم و بايسته ,مطلب,نقد و تحليل ارائه شده و می شود.

لذا سخن گفتن در اين زمينه عاری از هرگونه تاثير و فايده خواهد بود.و اميد به اينکه بساط سانسور ,لا اقل در کشور ما ,بر چيده شود قطعا" ناشی از واقع بينی نخواهد بود.

با همهء اين اوصاف اگر روزی اين اتفاق خجسته حادث شود و در آن دنيای خيالی من به رياست سازمان فخيمهء صدا و سيما گماشته شوم, اولين اقدامم , سانسور طنز پاورچين با هنر نمايی جناب آقای مديری خواهد بود.

حقيقتا" ساختن برنامه ای با اين اندازه خاصيت بدآموزي, هنر و جسارت خارق العاده ای را می طلبد.

مدتی ایست که خنداندن و جذب تماشاچی به هر روش و قيمت ممکن, رکن اصلی تهيّه و توليد صدا و سيما گرديده است.
با کمال تاسف ما ايرانی جماعت نيز ,در منطبق شدن با هر ضد ارزشی آمادگی کامل داريم...

واقعا" از ديدن شعف و شادی ناشی از تقليد حرکات امثال مديری آن هم از سوی شخصيت های نسبتا برجسته ای مانند اساتيد دانشگاه و مديران شرکت ها و...آدم به حالت...می افته و...بازم بگذريم...
+ aidin h ; ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()