شکستن امواج

سرزمین من

به اینجا آمده ام که بمانم

آری اینجا سرزمین من است

شعرهایم را اینجا خواهم خواند

                                        ـ اندیشه ام به اوج میرسد اینجا

در سکوت زیبای مردمانش

هر واژه شعریست پر مغز

در وقار سادگی خانه هاشان

                                       هر خشت سکونتی را در انتظار است

چه زیباست آرامشی اینچنین

                           زبان هایی خاموش

                           و گوش هایی محو شنیدن

چشم ها همه مست نگاه‌ست اینجا

 لحظه، لحظه‌ی آسایش است گویا

                       

  در پس ابتذال خواهش های حقیر

                          در پس فریادهای گوشخراش بردگی و سقوط

                                           در پس آیین مذاهب و ادیان زبون

 

   چه زیباست عاقبتی اینچنین!!

   آری اینجا سرزمین من است

                                    اینجا گورستان است!

+ aidin h ; ٢:٤٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸۳
comment نظرات ()