شکستن امواج

 شکستن امواج:

اينکه عنوان وب لاگم را شکستن امواج انتخاب کرده ام,چند دليل دارد که به دو تا از آنها اشاره می کنم:
نخست اينکه با اينکار مراتب احترام و علاقه ی خودم را نسبت به فيلمساز محبوبم «لارس فون ترير» ابرازمی کنم (شکستن امواج نام يکی از معروفترين و زيباترين فيلم های فون ترير است)

دوم اينکه مفهومی که در اين عنوان نهفته است ,در واقع دغدغه و دل مشغولی اصلی من در توجه و پرداختن به تمامی شئونات و رويدادهای پيرامونم ,از مسائل فرهنگی و هنری گرفته تا مسائل اجتماعی و سياسی,می باشد.
اين روزها مسئله موج و موج سواری و موج سازی بيشتر در محافل سياسی و در اثنای دعواهای سطحی ومبتذل دو گروه بر مسند نشستهء حکومت,چپ و راست!!!,مطرح بوده و به گوش می رسد ولی به زعم اينجانب ,این مسئله در تمامی ارکان جامعه حکمفرما شده و کمتر حرکتی در جامعه به چشم می خورد که پی آمد يک موج ايجاد شده ی هدفمند نباشد(حال اينکه اين امواج از کجا و به چه منظور ايجاد و منتشر می شوند بحث ديگری است و پرداختن به آن مجال ديگری می طلبد).

و اما گذر از تبعات اين امواج و يافتن و به تبع آن پيمودن راهی مناسب در جهت رسيدن به هدفی(منحصر به هر فرد) که درخور و همسنگ با روح و توان و دغدغه ی انسانی هر فرد باشد,نيازمند لحاظ تدابيری است که درک و اعمال آنها آگاهی,مسئوليت پذيری,تجربه و شهامت بایسته و چشمگيری را طلب می کند.
شکستن امواج را من به عنوان يکی از مناسب ترين اين تدابير به مثابه ی يک نقطه ی شروع و نورانی در راستای حرکت و پويايی و نيل به هدفی که آماده ی هر گونه دگرگونی و تغيير می باشد,فرا روی خود قرار داده ام.
لذا سعی من اين است که کليه ی مباحث فرهنگی و هنری ای که در اين مجال (که بواسطهء موج وب لاگ نويسی امکان آن فراهم شده است !!!) بدان ها پرداخته خواهد شد را از اين دريچه, "شکستن امواج",نيز به نقد بکشانم.

اميدوارم دوستان آگاه و نکته بين با انتقال و ابراز نظرات و بینش خود ,موجب پويايی من و مطالبی که ارائه خواهد گرديد ,شوند


<

+ aidin h ; ٤:۳٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۱