شکستن امواج

....موج (۴)

يکی از دوستان صميمی من(محمد) که فعلا" ساکن اسپانيا است و ديشب برای گذران تعطيلات به ايران آمده, بعد از احوالپرسی و چاق سلامتی, اول چيزی که برای من تعريف کرد اين بود که:

چند شب پيش يکی از شبکه های اسپانيا يک برنامهء خيلی کامل و با جزئيات دقيق از سلسه جنايتی که اخيرا" در مشهد رخ داده بود, تهيه و پخش کرده است (جنايتی که در آن شخصی با نيت مذهبی اقدام به قتل زنان روسپی می کرد که دستگير و اعدام شد).

دوستم می گفت از کليهء مراحل دستگيری, محاکمه و اعدام تصوير پخش کرده و حتا از جنازهء مقتولين و گفتگو با خانوادهء قاتل و مقتولين نيز تصوير های کاملی پخش کرده است .

ظاهرا"به زعم مسئولين فرهيختهء ما, ظرفيت و لياقت خارجی ها برای آگاهی از مسائل داخلی ايران , از مردم ايران بيشتر است.
+ aidin h ; ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ دی ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

....موج (۳)

کسانی که آثار ديويد لينچ را دنبال می کنند و با سينمای منحصر به فرد او ارتباط برقرار کرده و لذت مي برند , حتما"فيلم زيبای بزرگراه گمشده (lost highway) را ديده اند(و احتمالا"l متوجه شباهت حيرت انگيز آن به داستان بوف کور صادق هدايت شده اند.).

فيلمی که انباشته است از سکانس هايی رمزآلود, پرکشش و زيبا. و به رغم اينکه به سختی می توان ارتباط منطقی قابل بيانی بين سکانس های متوالی آن پيدا کرد , هر بيننده ای را مجاب می کند که حتا تا ديدن آخرين جملهء تيتراژ نهايی پای تلويزيون!!! بماند(ظاهرا" داشتن آرزوی ديدن اين چنين فيلم هايی از پردهء سينما , برای نسل ما, از حيث تخيل , رقابت با ژول ورن محسوب می شود!!!.).

ولی وجود تمامی مشخصات ظاهری اين فيلم در فيلم آخر لينچ(جادهء مالهالند) ,به هيچ روی نتوانسته است که از آن فيلمی جالب و يا پرکشش و زيبا بسازد.
دليل آن هم شايد تکرار بدون جايگاه نقاط قوت فيلم lost highway در اين فيلم باشد.

با اين وجود ديدن فيلم جادهء مالهالند را به همهء دوستان توصيه می کنم.

می دانم که می آيی

                                                        به « امير حسين سام » و نوای روحنوازش

راز دل با که گويم

                    کز زبان ها در گريزم

 کو کسی که يادم آرد

صدايی ، همدمی

                   يا مرهمی بر دريغ لحظه های عشق و سوزم!!

 

 خسته از هر انتظار، تشنه ی مرگم

                                             گر سخن ها آن است و راز ها اين چنين!!

 هوايی تازه می خواهم

 يا گلويی پر ز فرياد

                         کز دلم آتش فروزد

                                             بر خرمن پر ز ننگ  آن و اين!!

 

 اما چه گويم از نوايی که سازت می نوازد

                                   دلم را می رهاند از هياهو ، از سودای نان

                                   به خويشم می رساند از حضور ديگران

 

 سازت اما زبان دل نشين حس خاموش من است

                                   گرچه می دانم خامشی، درد بی درمان من است

 

" می دانم که می آيی "

                              اما چه گويم از هراسم ز تن هايی

                              کو ندارند زين همه ذلت حيا و پروايی!!

" می دانم که می آيی "

                            اما از چه گويم از که گويم

                            نه سازی، نه آوازی

                            نه حتا نغمه ای از درد ديرين رهايی

 می نشينم به اميد ديدارت

 شايد که از نوای بی نوايت

                            لرزشی آيد بر اين دريای رخوت و رنگ و رسوائی !!

  

 

+ aidin h ; ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ دی ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

....موج (۲)

در مورد مسئله سانسور و تقبيح آن , به اندازهء لازم و بايسته ,مطلب,نقد و تحليل ارائه شده و می شود.

لذا سخن گفتن در اين زمينه عاری از هرگونه تاثير و فايده خواهد بود.و اميد به اينکه بساط سانسور ,لا اقل در کشور ما ,بر چيده شود قطعا" ناشی از واقع بينی نخواهد بود.

با همهء اين اوصاف اگر روزی اين اتفاق خجسته حادث شود و در آن دنيای خيالی من به رياست سازمان فخيمهء صدا و سيما گماشته شوم, اولين اقدامم , سانسور طنز پاورچين با هنر نمايی جناب آقای مديری خواهد بود.

حقيقتا" ساختن برنامه ای با اين اندازه خاصيت بدآموزي, هنر و جسارت خارق العاده ای را می طلبد.

مدتی ایست که خنداندن و جذب تماشاچی به هر روش و قيمت ممکن, رکن اصلی تهيّه و توليد صدا و سيما گرديده است.
با کمال تاسف ما ايرانی جماعت نيز ,در منطبق شدن با هر ضد ارزشی آمادگی کامل داريم...

واقعا" از ديدن شعف و شادی ناشی از تقليد حرکات امثال مديری آن هم از سوی شخصيت های نسبتا برجسته ای مانند اساتيد دانشگاه و مديران شرکت ها و...آدم به حالت...می افته و...بازم بگذريم...
+ aidin h ; ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()